Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ali na kratko kar ZOPNI je do dobra razburkal javnost, saj ga je država sprejela precej na hitro in brez pravega nadzora. Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je v veliko pogledih ustavno vprašljiv, če ne celo ustavno sporen, vendar se kljub temu vedno znova uporablja pri razsojanju v različnih postopkih odvzema premoženja.

Prvi problem Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je v tem, da državi omogoča odvzem premoženja nezakonitega izvora že na podlagi finančne preiskave, ki je tudi sama skrajno vprašljiva, saj se posameznik v času finančne preiskave postopka sploh ne zaveda in je o njem navadno obveščen šele ob pozivu na sodišče.

Odvzem premoženja nezakonitega izvora

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je bil deležen tudi ustavne presoje

Zakon o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja dovoljuje tudi, da se posamezniku odvzame katerikoli del njegovega premoženja – tudi kadar je odvzet del nesporno pridobljen na legitimen način. Zraven tega lahko sodišče po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora omenjeno premoženje odvzame že pred koncem samega postopka, tj. Pred izdajo pravnomočne sodne odločbe. Izpostaviti je potrebno, da je tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije zavzelo stališče, da se posamezniku ne more odvzeti katerikoli del premoženja, pač pa le tisti, za katerega je dokazano, da je bil pridobljen nezakonito.

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

Problematika prevaljenega dokaznega bremena v sodnem postopku

Zraven tega pa se v postopku odvzem premoženja nezakonitega izvora po ZOPNI posameznik ves čas sooča s prevaljenim dokaznim bremenom, saj mora namreč dokazati, da njegovo premoženje ni nezakonitega izvora, medtem ko mora tožilec zgolj dokazati možnost, da je bilo premoženje pridobljeno protipravno.

Vidimo, da Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora grobo posega v pravice državljana Republike Slovenije, pričakujemo pa lahko tudi, da bo njegova skladnost z Ustavo Republike Slovenije v prihodnosti velikokrat predmet debat ter tudi predmet spora pred Ustavnim sodiščem.

Morda ti bo všeč tudi...