Zelene strehe v Sloveniji: cena investicije v izdelavo zelene strehe, ki se izplača!

Zelene strehe, kot jih poznamo danes, so relativno nov izdelek, sicer pa je zgodovina gradnje zelo dolga. Številne stanovanjske hiše, bloki, nadstrešnice, skladišča in poslovni centri imajo streho zaščiteno z ekstenzivno zazelenitvijo Xeroflor. Zelene strehe lahko vidimo vsepovsod, tudi v velikih mestih. Zelene strehe so eden izmed elegantnejših načinov estetske, funkcionalne, ekološke, energijsko učinkovite in okolju prijazne izvedbe strešnih površin. Opažamo, da je zelenih površin v urbanih okoljih vedno manj. Z ozelenitvijo strehe pa lahko naravi vrnemo vsaj del zelenih površin, ki smo jih z gradnjo odvzeli. Izdelava zelene strehe ni  zahteven projekt, mora pa  biti dobro načrtovan. Vsak korak pri izdelavi zelene strehe je pomemben, vključno s toplotno izolacijo in hidroizolacijo zelene strehe. Naraven in estetski izgled, ekološka osveščenost in večje bivanjsko ugodje – vse to so razlogi za vse pogostejšo izvedbo zelenih streh tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu. Ekstenzivne zazelenitve Xeroflor so predhodno vzgojene preproge zazelenitve, ki omogočajo hitro, enostavno in »lahko« izvedbo ozelenitve nadstreškov, ravnih in poševnih streh. Streha je zelena v trenutku, ko so preproge zazelenitve položene na streho. Vegetacijska preproga zagotavlja odlično rast rastlin brez dodatnih del in vzdrževanja.

Gradnja ravne strehe

Cena investicije v zeleno streho

Zelene strehe imajo ogromno prednosti. Vsak, ki se odloča za ozelenitev strehe, razmišlja tudi o ceni investicije za zeleno streho. Lahko bi rekli, da so številne prednosti zelene strehe dovolj, da spregledamo eno »pomanjkljivost« – nekoliko višja cena začetne investicije (vendar posledično precej daljša življenjska doba strehe) ter višji stroški vzdrževanja, kar velja predvsem za intenzivno in polintenzivno zazelenitev. Zelene strehe so žive strehe in zato zahtevajo določeno minimalno pozornos. Vendar pomenijo veliko več kot zgolj zelenico na strehi. One pomenijo lepši estetski izgled strehe. Vegetacijska plast zazelenitev Xeroflor na zeleni strehi onemogoča kakršnokoli izpiranje in odnašanje humusa, hidroizolacija pa je zaščitena pred mehanskimi in meteornimi vplivi. Ozelenjene strehe pripomorejo k temu, da se izboljša toplotna izolativnost konstrukcije, na ta način pa se tudi poveča bivanjsko ugodje. Imajo pa tudi to prednost, da izboljšujejo mikroklimo okolice, saj zazelenitev hladi, čisti in vlaži okoliški zrak, proces fotosinteze pa spreminja ogljikov dioksid v kisik. Ena izmed prednosti ozelenjene strehe je tudi zadrževanje meteorne vode in s tem zmanjšanje obremenitve sistema  odvajanja meteornih voda ob nalivih. Zaradi svoje majhne površinske teže (maksimalno 50 kg/m2) in debeline (3 do 5 cm) je ekstenzivna zazelenitev XEROFLOR  praktično edina rešitev, ki omogoča izvedbo ozelenitve streh in nadstreškov z lahko podkonstrukcijo (trapezna pločevina, les itd.). Zelene strehe Xeroflor so enostavne, ekološke, ekonomične in okolju prijazne, zato so idealna rešitev za zazelenitev strešnih površin.

Xeroflor ozelenitev in klasična ozelenitev

Xeroflor zazelenitev je predhodno vzgojena »preproga« ekstenzivne zazelenitve, ki zagotavlja odlično rast rastlin na strehi od samega začetka, za to pa ne potrebuje nobenega vzdrževanja in dodatnih del. »Preprogo« Xeroflor enostavno položimo na streho in streha je ozelenjena. Potrebno je zagotoviti le zalivanje takoj po polaganju. Vsakdo, ki želi zazeleniti streho na klasične načine, potrebuje za to veliko časa. Xeroflor vegetacijska »preproga« pa zagotavlja ustrezno zazelenjenost od trenutka, ko je položena na strehi. S tem pridobimo vsaj leto dni prednosti v primerjavi z ostalimi sistemi zazelenitve (sajenje sadik in čakanje na njihovo rast), hkrati pa se izognemo nevarnosti vodne ali vetrne erozije. Le zelena streha Xeroflor že od samega začetka zagotavlja trajno zaščito strehe, dodatno izolacijo, varovanje narave, varovanje ozračja ter izboljšanje klime in ugodja.

zelena streha

Polaganje in vzdrževanje zazelenitve Xeroflor

Preden se začne polaganje zazelenitvene »preproge«, so potrebna določena dela. Streha mora biti najprej dobro izolirana, kar pomeni, da je potrebna toplotna izolacija in hidroizolacija zelene strehe. Hidroizolacija je nameščena pod toplotno izolacijo in jo učinkovito ščiti pred vremenskimi vplivi in mehanskimi poškodbami. Na obe izolaciji se položi tudi prodec, ki ima drenažno in obtežitveno nalogo. Na koncu se na prodec položi še poseben filc, ki deluje kot akumulator vode in zagotavlja vlago zeleni strehi tudi v sušnih mesecih. Zaradi svoje minimalne teže je ekstenzivna zazelenitev Xeroflor edina zazelenitev, ki omogoča izvedbo ozelenitve na strehah z lahko podkonstrukcijo. Vzdrževanje zazelenitve je minimalno in enostavno. Po potrebi zazelenitev ustrezno pognojimo z umetnimi gnojili ( enkrat letno 20-30 g/m2) ter omogočimo  navlaževanje zazelenitve v primeru res dolgotrajnih vročih in sušnih obdobij. Le v primeru izvedbe zazelenitve poševne strehe, je zaradi naravno hitrejšega odtekanja vode, potrebno namestiti ustrezen zalivalni sistem.

Vrste zazelenitve

Poleg ekstenzivne zazelenitve moramo omeniti še intenzivno in polintenzivno zazelenitev, ki sta primerni za ravne pohodne strehe, ki imajo enostaven dostop za vzdrževanje, strešne površine pa so pogosto v uporabi kot sestavni del bivanjskega prostora (park, pohodna terasa, pohodna zelenica). Za ravne nepohodne strehe in poševne strehe, kjer je otežen dostop za vzdrževanje, obenem pa si želimo minimalne stroške vzdrževanja, pa je optimalna izvedba z preprogami ekstenzivne zazelenitev Xeroflor. Zelene strehe v Sloveniji vse bolj pridobivajo na veljavi, ne glede na ceno investicije. Ekološka ozaveščenost in usmerjenost v zdravo in zeleno prihodnost predstavljajo več kot le ceno! Investicija v zeleno streho zato naj ne bo zgolj številka in cena, glejte nanjo kot najboljšo naložbo v vašo prihodnost.

Morda ti bo všeč tudi...